RANKONTRE DAN

RANKONTRE DAN

RANKONTRE DAN


Dan Franzese

Kandida pou Kongrè, Florida CD-22 (R
Image
Dan Franzese pase lavi li nan konstwi epi kontribye nan kominote a.

Li te grandi nan yon vil endistriyèl e li te aprann valè travay di nan men papa l’ ki te travay pandan plis pase 40 ane kòm bòs chapant manb sendika. Etidyan ekselan, Dan te resevwa yon diplòm nan syans politik, ak mansyon, de Amherst College. Pandan etid li, li te sèvi kòm yon estajyè nan biwo Capitol Hill manm Kongrè Gregory Carman (R). Dan te kontinye fè MBA li nan finans nan prestijye Wharton School of Business nan Iivèsite of Pennsylvania. Dan te ede peye pou diplòm sa yo ak travay nan ete ak a tan pasyèl kòm asistan bòs chapant, depi nan laj 16 an.

Apre li te gradye nan Wharton, Dan te fè plizyè milya dola nan envestisman siksè kòm manadjè pòtfolyo pou youn nan pi gwo fon pansyon nan mond lan. Li te okipe lòt wòl nan finans, kote li te vin tounen yon ekspè prensipal nan mache obligasyon an pandan li t’ap travay nan Merrill Lynch. Dan te rasanble dè dizèn de milya dola nan kapital kwasans pou dè santèn de konpayi ki te ede kreye dè milye de travay.

Paske pa gen moun ki rete chita, Dan te trè aktif nan kominote l' yo. Li te pase 10 lane ap ede nan pwogram espò pou jèn yo, ki gen ladan l’ antrenè ywit sezon ti lig bezbòl la. Li te gen yon talan patikilye pou anseye jwè trè jèn yo fondamantal bezbòl yo, ki te toujou renmen aprann nan men "Coach Dan."

Lè Legliz kominotè li a te vrèman bezwen èd yon pwofesyonèl finansyè ki gen eksperyans, Dan te pran wòl Trezorye Legliz li a ak Ofisye Finansye anchèf. Pandan sèt ane li nan pozisyon sa a, Dan te aplike anpil kontwòl finansye ak pi bon pratik. Li te reyisi fè pewòl pou anplwaye Legliz yo touche chak de semèn. Sa ki pi enpòtan, Dan te trase yon chemen pou mennen Legliz la tounen nan yon bidjè ekilibre - yon bagay politisyen yo nan Washington, DC te kapab aprann nan jou sa yo!

Dan gen 35 an de maryaj ak amoure kolèj li. Ansanm yo leve de bon timoun. Yo te antreprenè nan premye epòk entènèt la, e yo te kòmanse yon gid vwayaj sou entènèt kite pran gro siksè e answit yo vann ni ak yon pi gwo konpayi.

Dan se yon sipòtè fyè nan ajanda America First ki gen anpil siksè paske politik sa yo te rapwoche nou de lapè ak pwosperite mondyal nan gran peyi nou an. Dan te aktif anpil nan politik lokal GOP nan Konte Palm Beach e kounye a l’ap sèvi kòm kòmandan biwo vòt pou kat distri eleksyon yo. Dan te bay rezilta: Prezidan Trump te genyen 56-44% nan teritwa Dan lan nan eleksyon 2020 an.

Dan se yon biznisman ki fè siksè ak yon anplwaye ki gen yon bwat manje tout nan yon sèl la. Li konfòtab nan sal konsèy la menm jan li ye nan sal repo a. Li se yon nonm fanmi ak yon lidè kominote a. Li konn rezoud pwoblèm ak jwenn antant. Li gen plizyè dizèn ane siksè nan yon seri divès eksperyans nan mond reyèl la. Tout bagay sa yo ak plis ankò fè Dan Franzese inikman kalifye pou vin youn nan pwochen lidè yo nan gwo peyi nou an.

Dan Franzese

Kandida pou Kongrè, Florida CD-22 (R

Image
Dan Franzese pase lavi li nan konstwi epi kontribye nan kominote a.

Li te grandi nan yon vil endistriyèl e li te aprann valè travay di nan men papa l’ ki te travay pandan plis pase 40 ane kòm bòs chapant manb sendika. Etidyan ekselan, Dan te resevwa yon diplòm nan syans politik, ak mansyon, de Amherst College. Pandan etid li, li te sèvi kòm yon estajyè nan biwo Capitol Hill manm Kongrè Gregory Carman (R). Dan te kontinye fè MBA li nan finans nan prestijye Wharton School of Business nan Iivèsite of Pennsylvania. Dan te ede peye pou diplòm sa yo ak travay nan ete ak a tan pasyèl kòm asistan bòs chapant, depi nan laj 16 an.

Apre li te gradye nan Wharton, Dan te fè plizyè milya dola nan envestisman siksè kòm manadjè pòtfolyo pou youn nan pi gwo fon pansyon nan mond lan. Li te okipe lòt wòl nan finans, kote li te vin tounen yon ekspè prensipal nan mache obligasyon an pandan li t’ap travay nan Merrill Lynch. Dan te rasanble dè dizèn de milya dola nan kapital kwasans pou dè santèn de konpayi ki te ede kreye dè milye de travay.

Paske pa gen moun ki rete chita, Dan te trè aktif nan kominote l' yo. Li te pase 10 lane ap ede nan pwogram espò pou jèn yo, ki gen ladan l’ antrenè ywit sezon ti lig bezbòl la. Li te gen yon talan patikilye pou anseye jwè trè jèn yo fondamantal bezbòl yo, ki te toujou renmen aprann nan men "Coach Dan."

Lè Legliz kominotè li a te vrèman bezwen èd yon pwofesyonèl finansyè ki gen eksperyans, Dan te pran wòl Trezorye Legliz li a ak Ofisye Finansye anchèf. Pandan sèt ane li nan pozisyon sa a, Dan te aplike anpil kontwòl finansye ak pi bon pratik. Li te reyisi fè pewòl pou anplwaye Legliz yo touche chak de semèn. Sa ki pi enpòtan, Dan te trase yon chemen pou mennen Legliz la tounen nan yon bidjè ekilibre - yon bagay politisyen yo nan Washington, DC te kapab aprann nan jou sa yo!

Dan gen 35 an de maryaj ak amoure kolèj li. Ansanm yo leve de bon timoun. Yo te antreprenè nan premye epòk entènèt la, e yo te kòmanse yon gid vwayaj sou entènèt kite pran gro siksè e answit yo vann ni ak yon pi gwo konpayi.

Dan se yon sipòtè fyè nan ajanda America First ki gen anpil siksè paske politik sa yo te rapwoche nou de lapè ak pwosperite mondyal nan gran peyi nou an. Dan te aktif anpil nan politik lokal GOP nan Konte Palm Beach e kounye a l’ap sèvi kòm kòmandan biwo vòt pou kat distri eleksyon yo. Dan te bay rezilta: Prezidan Trump te genyen 56-44% nan teritwa Dan lan nan eleksyon 2020 an.

Dan se yon biznisman ki fè siksè ak yon anplwaye ki gen yon bwat manje tout nan yon sèl la. Li konfòtab nan sal konsèy la menm jan li ye nan sal repo a. Li se yon nonm fanmi ak yon lidè kominote a. Li konn rezoud pwoblèm ak jwenn antant. Li gen plizyè dizèn ane siksè nan yon seri divès eksperyans nan mond reyèl la. Tout bagay sa yo ak plis ankò fè Dan Franzese inikman kalifye pou vin youn nan pwochen lidè yo nan gwo peyi nou an.

Dan Franzese

Kandida pou Kongrè, Florida CD-22 (R

Image
Image
Dan Franzese pase lavi li nan konstwi epi kontribye nan kominote a.

Li te grandi nan yon vil endistriyèl e li te aprann valè travay di nan men papa l’ ki te travay pandan plis pase 40 ane kòm bòs chapant manb sendika. Etidyan ekselan, Dan te resevwa yon diplòm nan syans politik, ak mansyon, de Amherst College. Pandan etid li, li te sèvi kòm yon estajyè nan biwo Capitol Hill manm Kongrè Gregory Carman (R). Dan te kontinye fè MBA li nan finans nan prestijye Wharton School of Business nan Iivèsite of Pennsylvania. Dan te ede peye pou diplòm sa yo ak travay nan ete ak a tan pasyèl kòm asistan bòs chapant, depi nan laj 16 an.

Apre li te gradye nan Wharton, Dan te fè plizyè milya dola nan envestisman siksè kòm manadjè pòtfolyo pou youn nan pi gwo fon pansyon nan mond lan. Li te okipe lòt wòl nan finans, kote li te vin tounen yon ekspè prensipal nan mache obligasyon an pandan li t’ap travay nan Merrill Lynch. Dan te rasanble dè dizèn de milya dola nan kapital kwasans pou dè santèn de konpayi ki te ede kreye dè milye de travay.

Paske pa gen moun ki rete chita, Dan te trè aktif nan kominote l' yo. Li te pase 10 lane ap ede nan pwogram espò pou jèn yo, ki gen ladan l’ antrenè ywit sezon ti lig bezbòl la. Li te gen yon talan patikilye pou anseye jwè trè jèn yo fondamantal bezbòl yo, ki te toujou renmen aprann nan men "Coach Dan."

Lè Legliz kominotè li a te vrèman bezwen èd yon pwofesyonèl finansyè ki gen eksperyans, Dan te pran wòl Trezorye Legliz li a ak Ofisye Finansye anchèf. Pandan sèt ane li nan pozisyon sa a, Dan te aplike anpil kontwòl finansye ak pi bon pratik. Li te reyisi fè pewòl pou anplwaye Legliz yo touche chak de semèn. Sa ki pi enpòtan, Dan te trase yon chemen pou mennen Legliz la tounen nan yon bidjè ekilibre - yon bagay politisyen yo nan Washington, DC te kapab aprann nan jou sa yo!

Dan gen 35 an de maryaj ak amoure kolèj li. Ansanm yo leve de bon timoun. Yo te antreprenè nan premye epòk entènèt la, e yo te kòmanse yon gid vwayaj sou entènèt kite pran gro siksè e answit yo vann ni ak yon pi gwo konpayi.

Dan se yon sipòtè fyè nan ajanda America First ki gen anpil siksè paske politik sa yo te rapwoche nou de lapè ak pwosperite mondyal nan gran peyi nou an. Dan te aktif anpil nan politik lokal GOP nan Konte Palm Beach e kounye a l’ap sèvi kòm kòmandan biwo vòt pou kat distri eleksyon yo. Dan te bay rezilta: Prezidan Trump te genyen 56-44% nan teritwa Dan lan nan eleksyon 2020 an.

Dan se yon biznisman ki fè siksè ak yon anplwaye ki gen yon bwat manje tout nan yon sèl la. Li konfòtab nan sal konsèy la menm jan li ye nan sal repo a. Li se yon nonm fanmi ak yon lidè kominote a. Li konn rezoud pwoblèm ak jwenn antant. Li gen plizyè dizèn ane siksè nan yon seri divès eksperyans nan mond reyèl la. Tout bagay sa yo ak plis ankò fè Dan Franzese inikman kalifye pou vin youn nan pwochen lidè yo nan gwo peyi nou an.